+995 595 30 30 59

ავტორიზაცია

    2016 წლის  12 სექტემბერს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომ

სკოლა "კრწანისი მარჯის" – შპს "კრწანისი" მიანიჭა ავტორიზებული სკოლის სტატუსი.  

ჩვენი პარტნიორები