+995 595 30 30 59

2017–18 წლის სასწავლო წლის კალენდარი

2019-2020 სასწავლო წლის კალენდარი

1. სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტერს. სასწავლო წელს ორ სემესტრად ყოფს ზამთრის არდადეგები.

2. 2019-2020 სასწავლო წლის დაწყების თარიღია: 2019 წლის 16 სექტემბერი;

3. XII კლასის მოსწავლეთათვის 2019-2020 სასწავლო წლის დასრულების თარიღია: 2020 წლის 18 მაისი;

4. I-XI კლასის მოსწავლეთათვის 2019-2020 სასწავლო წლის დასრულების თარიღია: 2020 წლის 15 ივნისი;

5. 2019-2020 სასწავლო წლის  -  პირველი სემესტრი მთავრდება 2019 წლის 27 დეკემბერს.

                                                                         მეორე სემესტრი იწყება 2020 წლის 20 იანვარს;

6. 2019-2020 სასწავლო წლის არდადეგები:

         საშობაო  არდადეგები  – 2019 წლის 28 დეკემბრიდან 2020 წლის 19 იანვრის ჩათვლით;

         საგაზაფხულო არდადეგები - 2020 წლის  8 მარტიდან - 15 მარტამდე

         სააღდგომო არდადეგები – 2020  წლის ---

უქმე დღეები 

14.10.2019 - სვეტიცხოვლობა 

03.03.2020 - დედის დღე 

09.05.2018   ფაშიზმზე გამარჯვების დღე

 

ჩვენი პარტნიორები