+995 595 30 30 59

სახელმძღვანელოები

     I კლასი 

ქართული

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"/შპს "სწავლანი"

ვ.როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ.თოფაძე, ლ.ვაშაკიძე

წიგნი/რვეული

 

 

 

 

 

 

მათემატიკა

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

წიგნი

რვეული

 

 

 

 

 

 

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართ. ბიოგრაფიული ცენტრი

გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი

წიგნი

 

ხელოვნება

"მერიდიანი"

ნ.მაჭარაშვილი, მ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

წიგნი/რვეული

 

 

 

 

 

 

მუსიკა

"წყაროსთვალი"

მ.ოთიაშვილი, ი.მიქაძე

წიგნი/რვეული

 

 ინგლისური

 Macmillan

 Mari Bowen, Liz Hocking

წიგნი/რვეული

ჩვენი პარტნიორები