ლალი ზარანდია

1979-1986 წწ. ქ.თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის #51 საშუალო სკოლის დირექტორი 

1986-1994 წწ.  ქ.თბილისის განათლების სამმართველოს უფროსის მოადგილე. 

1994-2005 წწ. ქ.თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახელობის #23 საშუალო სკოლის დირექტორი

2005-2016 წწ. არასახელმწიფო საერო სასწავლებელ "მარჯის" დირექტორი 

განათლების წარჩინებული მუშაკი

ღირსების ორდენის კავალერი